2015-05-26

Zarządzenia Kierownika GOPS

ROK 2018


Zarządzenie nr 1/ 2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani.

 

Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani.

 

 

ROK 2017


ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani  z dnia 19 grudnia 2017  w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani

 

ZARZĄDZENIE nr 10/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani.

 

ROK 2016


Zarządzenie nr 5/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani w 2017 r.

 

ROK 2015


Zarządzenie nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym w roku 2015.

 

ROK 2014


Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie rozkładu czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym w 2014 roku.

 

ROK 2013Zarządzenie Nr 4 /2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowo Graniczne z  dnia 16 września 2013 roku w sprawie zasad, warunków i form realizacji poleceń wyjazdów służbowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się